Με κάθε αγορά ανεξαρτήτου αξίας 2 παγοκύστεις δώρο

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ DISGORGANTE PLUS 1kg

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ DISGORGANTE PLUS 1kgΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ DISGORGANTE PLUS 1kg

Προίόν ειδικό για φραγμένες αποχετεύσεις, χρήσιμο στην κουζίνα στο μπάνιο στο ντούζ.
Αρχική τιμή με ΦΠΑ: 9,80 €
Τελική τιμή με ΦΠΑ: 5,88 €
Έκπτωση: 40%

48h.gif

Preloader

Προϊόν ειδικό για εμφραγμένες αποχετεύσεις, χρήσιμο στην κουζίνα, στο μπάνιο και στο ντουζ.
Το DISGORGANTE PLUS βοηθάει στην απόφραξη νεροχυτών, WC και οποιασδήποτε σωλήνωσης
εμφραγμένης από υπο λείμματα οργανικής φύσης όπως τρίχες, λίπος, τροφή…
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Διαβάστε καλά και πλήρως την ετικέτα πριν από τη χρήση. Απομακρύνετε όσο περισσότερο
στάσιμο νερό μπορείτε από το σωλήνα αποχέτευσης. Προστατευθείτε από ενδεχόμενα πιτσιλίσματα
με κατάλληλη ένδυση: μάσκα, γάντια, προστατευτικά γυαλιά. Ανοίξτε προσεκτικά τη φιάλη και
χύστε αργά, πλησίον της αποχέτευσης, το καθαρό προϊόν στην αποχέτευση. Μην προσθέτετε νερό.
Κλείστε καλά τη φιάλη και αερίστε καλά το χώρο. Πριν προχωρήστε στο ξέβγαλμα, βεβαιωθείτε
ότι το προϊόν έχει εκρεύσει, σε κάθε περίπτωση μη χρησιμοποιείτε τη βεντούζα.
ΔΟΣΕΙΣ:
Για νεροχύτες, νουζ, μπιντέδες: χύστε 1 δόση προϊόντος στην  αποχέτευση και περιμένετε περίπου
10 λεπτά πριν ρίξετε κρύο νερό.
Για WC: χύστε 2 ή 3 δόσεις και περιμένετε 20 λεπτά περίπου πριν ρίξετε κρύο νερό.
Για περιπτώσεις δύσκολες, επαναλάβετε τη διαδικασία.
Προληπτικά: να χύνετε μισή δόση προϊόντος κάθε εβδομάδα στις αποχετεύσεις.

 
Προειδοποιητικές λέξεις: Κίνδυνος.
Δηλώσεις επικινδυνότητας: H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και
οφθαλμικές βλάβες. Δηλώσεις προφυλάξεων: P260 Μην αναπνέετε σκόνη /
αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα. P280 Να φοράτε
προστατευτικών γαντιών / προστατευτικών ενδυμάτων και μέσων ατομικής
προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
Περιέχει: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για το προϊόν ακόμη.

Τελευταίες Καταχωρήσεις